blokis sawreli danadgari – +995 571 91 26 26

iyideba blokis sawreli danadgari 4-iani

fasi: 25.760 USD

produqtebi romelic sedis am fassi

4-iaini blokis sawreli danadgari – 1 cali
blokis sawreli danadgaris pres forma – 3 cali
blokis sareli danadgaris padonebis dacdis dazga – 1 cali
padonebis gasatani urika – 3 cali
danadgaris saoperatoro platforma – 1 cali
danadgaris eleqtro agregati – 1 cali

danadgari seudzlia gaaketos 8 saatian parklebsi 3000-4500 calamde 20-iani bloki da 10-iaini bloki,30-iani , bardiurebi, da yvela saxit fılebis gaketeba seudzlia am danadgars.
danadgars aqvs 2 wliani garantia.
montajireba sedis am fassi.
gadaxdis pirobebi da danadrcheni sakitxebze dagvikavsirdet.
pativiscemit.
0-KAPAK RESMİ

4

7

1